Wyślij zgłoszenie

Przed utworzeniem nowego zgłoszenia upewnij się, że problem nie został opisany w naszej bazie wiedzy - www.support.xopero.com/hc

Wybierz rozwiązanie do backupu, którego dotyczy problem spośród: Xopero Cloud, Xopero QNAP Appliance lub Xopero Backup & Restore.

Wybierz licencję, z której aktualnie korzystasz, pomiędzy pełną, testową i darmową.

Wprowadź numer seryjny urządzenia, z którym została powiązana licencja Xopero lub login w przypadku, gdy Twoje zgłoszenie dotyczy Xopero Cloud. Podanie błędnej informacji może wydłużyć czas rozwiązania zgłoszenia. Jak znaleźć numer seryjny: https://support.xopero.com/hc/pl/sections/115000837410-Sk%C4%85d-wzi%C4%85%C4%87-S-N-

Numer wersji aplikacji Xopero, której dotyczy problem (np. 3.9.7.22).

Opisz swój problem i podaj możliwie najwięcej informacji, które mogą być pomocne podczas rozwiązywania Twojego problemu (której aplikacji używasz, jakie są objawy, jaką operacje próbowałeś wykonać, na jakim systemie operacyjnym występuje problem).

Dodaj plik lub upuść pliki w tym miejscu