Timeout przy tworzeniu magazynu na QNAP

Nie można załadować pliku lub zestawu AlphaVSS.x64.dll

Nie można wyszukiwać serwerów, gdyż port 8097 jest obecnie zajęty.

Niespodziewany błąd. Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia.

Powtarzająca się aktualizacja aplikacji Management Center

Błąd podczas wysyłki pliku

Wyświetlanie zajętości

Nie mogę się połączyć z serwerem MS SQL, dlaczego?

Jak wykonać backup i przywrócić bazę danych Xopero Backup&Restore?

Jak wykonać backup i przywrócić bazę danych Xopero QNAP?

Nie uruchamia się Management Center - błąd związany z .NET Framework 4.7

Nie mogę zalogować się do Management Center. Co robić?

Ani razu nie udało się wykonać pełnego backupu danych, ponieważ aplikacja CLI traciła połączenie z serwerem. Co robić?

Podczas wykonywania backupu jednej z maszyn, pojawia się ostrzeżenie: „Wirtualna maszyna DB nie ma utworzonego snapshot-u.” – o co chodzi?

Czym spowodowany jest błąd "Authentication with old password no longer supported, use 4.1 style passwords" podczas tworzenia projektu backupu MySQL?

Jak usunąć dane z serwera Xopero Cloud?

Czy jak zapomnę odnowić licencję to moje pliki przepadną - czyli czas życia konta.

W aplikacji pojawił się komunikat "Wybrano innego hosta, dane tylko do odczytu". Nie mogę wykonać backupu. Co robić?

Jak zacząć?

Zapomniane hasło administratora Xopero - co dalej?

Jak wyłączyć funkcję Fast Startup?

“Backup nie zawiera plików” - co robić?

Jak aktywować licencję?

Skąd wziąć S/N?

Co zrobić, jeśli podczas instalacji Xopero na QNAP wyświetli się błąd “Xopero: cant run postgres”?

Jak rozwiązać problem z aktualizacją Xopero po przejściu z QTS 4.2 na 4.3?