Automatyczne uruchamianie CLI jako usługi przy starcie Windows