Zmiana portu wykorzystywanego przez aplikację kliencką