Instalacja aplikacji klienckiej z wykorzystaniem przełączników