Jak aktywować licencję, posiadając klucz produktu?