Co może blokować uruchomienie usługi Xopero Backup&Restore?