Gdzie fizycznie zapisywany jest backup na NAS oraz baza danych backupów? Czy można w jakiś sposób ten backup zarchiwizować poprzez replikację na kolejny NAS?