Jak przypisać urządzenie do użytkownika, jeśli występuje problem z wykonaniem tej czynności z poziomu Management Center?